Moj
raspored menija

Naš raspored menija Vam nudi mogućnost davanja preporuka za induvidualni plan prehrane kod povišenog krvnog tlaka, povišenog kolesterola, povišenih triglicerida, dijabetesa, gihta i osteoporoze. 

Može se kombinirati više metaboličkih bolesti. Procjena uzima u obzir različite prehrambene preporuke i kombinira ih u kompaktan i jasan plan prehrane. Možete ga jednostavno ispisati 

Odaberite kliničke slike koje ćete uzeti u obzir: